WOZ-waarde van uw huis.

Wat is de WOZ-waarde van uw huis of andere onroerende zaak? De afkorting WOZ staat voor Waardering onroerend zaken.

De waarde van uw huis, garage of andere onroerende zaak staat op de WOZ-beschikking van uw gemeente. Die beschikking ontvangt u thuis of u kunt die bekijken via MijnOverheid.nl. U kunt de WOZ-waarde van uw woning ook opvragen via het woz-waardeloket.

Was u op 1 januari van een jaar eigenaar of huurder van een onroerende zaak? Dan ontvangt u een WOZ-beschikking. Gemeenten stellen de WOZ-waarde ieder jaar opnieuw vast. De WOZ-waarde op de beschikking is één jaar geldig. Als u ná 1 januari eigenaar of huurder van een onroerende zaak geworden dan krijgt u de WOZ-beschikking niet automatisch toegestuurd.

WOZ-waarde opvragen

Heeft u geen WOZ-beschikking? Dan kunt u de WOZ-waarde van uw onroerende zaak opvragen met uw DigiD op de website mijnoverheid.nl, bij uw gemeente of op de website wozwaardeloket.nl

WOZ-waarde voor de belastingaangifte

Voor de belastingaangifte gebruikt u de WOZ-waarde uit de beschikking van de gemeente, met als peildatum 1 januari van het jaar, vóór het jaar waarover u aangifte moet doen.

Doet u in 2024 belastingaangifte over het belastingjaar 2023, gebruik dan de beschikking die begin 2023 van de gemeente heeft ontvangen. De beschikking die u begin 2024 heeft ontvangen is dus voor de belastingaangifte over 2024

foto van een woning door pexels.com

Waar wordt de WOZ-waarde voor gebruikt?

De volgende drie overheden gebruiken de WOZ-waarde bij de berekening van hun belastingen:

  • De belastingdienst gebruikt de WOZ-waarde voor de inkomstenbelasting (het eigenwoningforfait), de vennootschapsbelasting, de schenkbelasting, de erfbelasting en de verhuurdersheffing.
  • Gemeenten gebruiken de WOZ-waarde voor de onroerendezaakbelasting (OZB) en soms de rioolheffing.
  • Waterschappen gebruiken de WOZ-waarde voor de watersysteemheffing.

De WOZ-waarde wordt ook gebruikt bij de berekening van het aantal punten voor een huurwoning.

bron: rijksoverheid

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *