Inkomstenbelasting ondernemers

Voor de aangifte inkomstenbelasting voor ondernemers zijn veel gegevens nodig. De belastingaangifte zelf en het in orde maken van de administratie kunt u altijd uitbesteden. Maakt u gebruik van een administratiekantoor die periodiek de administratie voor u verzorgt dan zullen de meeste bedrijfsgegevens reeds vastgelegd zijn. Maar het verzamelen van eventueel ontbrekende gegevens voor het doen van de belastingaangifte moet u toch echt zelf doen. Begin hier tijdig mee, download uw jaaropgaven en print deze uit of zet deze op een usb-stick.

Onderneming of bijverdiensten ?

Moet u wel aangifte doen als ondernemer of ziet de belastingdienst uw werkzaamheden meer als bijverdiensten?
Als u bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en ondernemer bent voor de btw bent u nog niet automatisch ondernemer voor de inkomstenbelasting. Doe eventueel de “ondernemers-check” op de website van de belastingdienst. https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/hulpmiddel-checken-of-ik-ondernemer-ben-voor-de-inkomstenbelasting

Ziet de belastingdienst uw werkzaamheden als “bijverdiensten” dan kunnen de jaaromzet en de daarvoor gemaakte kosten opgegeven worden in de aangifte inkomstenbelasting voor particulieren als resultaat uit overige werkzaamheden.

Ziet de belastingdienst uw werkzaamheden als “onderneming” dan moet aangifte inkomstenbelasting voor ondernemers gedaan worden. Voordat deze aangifte gedaan wordt moet de administratie juist en volledig zijn, alle btw-aangiftes moeten ingediend zijn en het boekjaar moet afgesloten worden.

De balans van het begin van het boekjaar en het eind van het boekjaar moet afgerond zijn, ook de resultatenrekening is nodig. Hieruit moet blijken welke kosten en opbrengsten er gemaakt zijn. Ook moet inzichtelijk zijn of de ondernemer kapitaal ingebracht heeft of privé opnames uit het bedrijf gehaald heeft.

Enige aandachtspunten voor de belastingaangifte voor ondernemers.

 • Heeft u als ondernemer investeringen gedaan en heeft u eventueel recht op investeringsaftrek?
 • Heeft u een lijfrenteproduct aangeschaft?
 • Zijn alle voor de onderneming gemaakte kosten (volledig) aftrekbaar?
 • Maakt u gebruik van een auto of fiets van de zaak?
 • Heeft u reiskosten gemaakt voor de onderneming?
 • Gebruikt u zakelijke bedrijfsmiddelen ook voor privé, bijvoorbeeld een zakelijk abonnement op de mobiele telefoon?
 • Bent u geen afschrijvingskosten vergeten?
 • Voldoet u aan het urencriterium, met andere woorden heeft u minimaal 1225 uren aan uw onderneming besteed? Kunt u dit aannemelijk maken?
 • Als u aan het urencriterium voldoet en u bent ondernemer voor de inkomstenbelasting dan heeft u recht op zelfstandigenaftrek. Bent u ook startende ondernemer dan heeft u ook recht op startersaftrek.

Privédeel aangifte inkomstenbelasting voor ondernemers

De aangifte inkomstenbelasting voor ondernemers heeft naast het zakelijk gedeelte voor de ondernemer ook een privédeel. Iedere ondernemer is naast ondernemer natuurlijk ook een privépersoon. Voor het indienen van de belastingaangifte zijn ook vele persoonlijke gegevens nodig. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Uw burgerservicenummer
 • Jaaroverzichten van de werkgever(s) of uitkeringsinstantie. Let op, vaak worden deze gegevens digitaal beschikbaar gesteld, u kunt deze het best zelf downloaden.
 • Jaaroverzichten van de bank, u kunt deze het best ook downloaden.
 • WOZ waarde van de eventuele eigen woning met peildatum 1 januari 2022 (dus niet januari 2023)
 • Bij koop of verkoop van de eigen woning een kopie van de notarisafrekening.
 • Bij echtscheiding zijn de data van het indienen van een verzoek tot echtscheiding en de datum van de registratie van het nieuwe woonadres van de vertrekkende partner belangrijk.
 • Heeft u partneralimentatie ontvangen of betaald?
 • Bewijsstukken van giften aan goede doelen.
 • Betaalde zorgkosten waarvoor u geen vergoeding heeft gekregen.
 • Heeft u (buitenlands) dividend ontvangen?
 • Ook de (buitenlandse) vakantiewoning moet opgegeven worden.
 • Heeft u een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet ontvangen?

Checklist voor de aangifte inkomstenbelasting

De bovenstaande lijst is niet compleet, voor een meer uitgebreide lijst kunt u de checklist inkomstenbelasting, beschikbaar gesteld door het Register Belastingadviseurs waarbij JMNAdvies aangesloten is, downloaden.

Het is niet noodzakelijk dat u bovenstaande checklist uitprint en invult, het is slechts een hulpmiddel om u een indruk te geven welke gegevens zoal nodig zijn voor het indienen van de aangifte inkomstenbelasting.

Wilt u dat JMNAdvies de aangifte inkomstenbelasting voor u verzorgt, dan is het wel belangrijk dat u tijdig de benodigde gegevens verstrekt. Voor een juiste en correcte aangifte moet JMNAdvies de betreffende gegevens ook kunnen controleren. Voor de winstaangifte voor ondernemers moet JMNAdvies ook (tijdelijk) toegang hebben tot de administratie zodat opgevoerde aftrekbare kosten gecontroleerd kunnen worden. Een kopie van de belastingaangifte van vorig jaar (bijvoorbeeld voor het checken van eventuele afschrijvingskosten van eerdere jaren) is ook nodig.

Kortom, de aangifte inkomstenbelasting begint met het verzamelen van veel persoonlijke- en eventueel ook bedrijfsgegevens.

Contact

 • Hans Nientied (eigenaar administratiekantoor JMNAdvies)
 • Sibeliusplein 65 (bezoek alleen na afspraak)
 • 3122XA Schiedam
 • tel: 06 2843 1690
 • email: info@jmnadvies.nl