Particulier

Voor particuliere klanten doen we :

 • Aangifte inkomstenbelasting
 • Aangifte schenkbelasting
 • Aangifte erfbelasting
 • Hulp met de toeslagen

Euro’s betalen of terugontvangen ?

Inkomstenbelasting

Heeft u een uitnodiging van de belastingdienst gehad voor het doen van aangifte inkomstenbelasting?

Heeft u een eigen woning gekocht en/of verkocht?

Heeft u veel ziektekosten moeten betalen of heeft u schenkingen aan goede doelen gedaan?

Ontvangt u alimentatie of heeft u alimentatie betaald?

Heeft u bijverdiensten gehad?

Belastingaangifte doen

In veel gevallen bent u verplicht om aangifte inkomstenbelasting te doen. Vaak is het handig om te verzoeken om een voorlopige aanslag. U kunt dan maandelijks alvast een stukje belasting betalen die u in de toekomst toch verschuldigd bent of u kunt maandelijks alvast een belastingteruggave ontvangen vanwege bepaalde aftrekposten. Zo kan belastingaangifte doen u een voordeel opleveren.

Schenk- en erfbelasting

Heeft u een schenking of een erfenis ontvangen dan moet aangifte schenk- of erfbelasting worden gedaan.

Schenk- en erfbelasting is de meest gehate belasting in Nederland. De Nederlander is van mening dat de schenker of de overledene al genoeg belasting heeft betaald over de schenking of nalatenschap.

Voor schenkingen en nalatenschappen gelden bepaalde vrijstellingen. Welke vrijstelling is voor u van toepassing? Betaal niet teveel belasting.

Voor kinderen (van de schenker of overledene) gelden andere vrijstellingen als voor derden.

Voor kinderen tussen de 18 en 40 jaar kan bijvoorbeeld voor één kalenderjaar een beroep worden gedaan op een verhoogde vrijstelling. Denk ook eens aan de schenking ten behoeve van een eigen woning.

Voor de schenk- en erfbelasting gelden vele regels en uitzonderingen.

Laat u eventueel adviseren, JMNAdvies kan uw adviseur zijn.

Toeslagen

U kunt recht hebben op één of meerdere van de volgende toeslagen:

 • Zorgtoeslag
 • Huurtoeslag
 • Kinderopvangtoeslag
 • Kindgebonden budget

Om te beoordelen of u in aanmerking komt voor toeslagen of om een proefberekening te maken kunt u inloggen op de website van de belastingdienst met uw digi-d. Ook kunt u iemand machtigen om voor u in te loggen. Wijziging van uw persoonlijke situatie kunt u dan ook doorgeven. Denk bijvoorbeeld aan meer of minder gaat verdienen, echtscheiding of er komt iemand bij u wonen. Zo voorkomt u dat u eventueel eerder ontvangen toeslag naderhand terug moet betalen.

Voor gratis hulp bij toeslagen kunt u opzoeken of uw gemeente een toeslagenservicepunt heeft of u kunt de belastingtelefoon proberen.

JMNAdvies vraagt voor hulp bij toeslagen (net als alle andere diensten) wel een vergoeding.

Contact

 • Hans Nientied (eigenaar administratiekantoor JMNAdvies)
 • Sibeliusplein 65 (bezoek alleen na afspraak)
 • 3122XA Schiedam
 • tel : 06 2843 1690
 • email : info@jmnadvies.nl