BTW / Omzetbelasting

Vaak wordt de omzetbelasting ook wel BTW genoemd. De twee woorden betekenen echter precies hetzelfde. Omzetbelasting (de naam zegt het al) is de belasting die de btw-ondernemer moet afdragen over de totaal btw-belaste omzet per periode van een maand of een kwartaal.

De aan de ondernemer in rekening gebrachte BTW over de zakelijke inkopen wordt de voorbelasting genoemd. Deze voorbelasting kan de ondernemer vaak weer van de af te dragen BTW aftrekken.

In beginsel lijkt de omzetbelasting een eenvoudige belastingwet, echter in de praktijk kunnen bijvoorbeeld de volgende vragen aan de orde kunnen komen:

een paar voorbeeldvragen
 • Bent u ondernemer voor de BTW of is op uw bedrijf een vrijstelling van toepassing?
 • Kunt u gebruik maken van de vrijstelling voor kleine ondernemers (KOR) en zo ja, is dat gunstig?
 • Welk BTW-tarief moet u berekenen?
 • Mag u de voorbelasting (de aan u in rekening gebrachte BTW) aftrekken als uw onderneming geen omzet heeft gemaakt?
 • Moet u BTW aangifte doen als uw bedrijf geen omzet heeft gemaakt?
 • Hoeveel BTW moet u afdragen als uw bedrijf zowel vrijgestelde als belaste leveringen verricht?
 • Heeft u bij internationale transacties te maken met Nederlandse of buitenlandse BTW?
 • Is buitenlandse voorbelasting aftrekbaar?

Bovenstaande lijst is verre van compleet. Iedere situatie kan net weer even anders zijn.

Laat u vooraf goed informeren. Fouten in de BTW aangifte komen vaak pas laat bij een belastingcontrole aan het licht. Meestal vindt dan naheffing over meerdere jaren plaats, eventueel samen met een boete.

Als u geen of te weinig BTW in rekening heeft gebracht kunt u dit meestal achteraf niet meer op uw klanten verhalen.

JMNAdvies is ook voor de BTW uw volwaardige partner

Contact:

 • Hans Nientied (eigenaar administratiekantoor JMNAdvies)
 • Sibeliusplein 65 (bezoek alleen na afspraak)
 • 3122XA Schiedam
 • tel: 06 2843 1690
 • email: info@jmnadvies.nl