Aangifte inkomstenbelasting

 • Heeft u een uitnodiging van de belastingdienst gehad voor het doen van aangifte inkomstenbelasting?
 • Heeft u een eigen woning gekocht en/of verkocht?
 • Heeft u veel ziektekosten moeten betalen en was dit niet de eigen bijdrage en werden deze kosten niet vergoed door de ziektekostenverzekering?
 • Ontvangt u partneralimentatie of heeft u die betaald?
 • Heeft u schenkingen gedaan aan goede doelen?
 • Heeft u bijverdiensten gehad?

Belastingaangifte doen

Heeft u een uitnodiging gehad voor het doen van aangifte inkomstenbelasting dan bent u verplicht deze aangifte ook daadwerkelijk in te dienen, ook als u niets aan te geven heeft.

Heeft u aftrekposten, dan kan de belastingaangifte tot een belastingteruggaaf leiden. Heeft u bijverdiensten gehad dan moeten deze opgegeven worden.

Voor het indienen van de belastingaangifte zijn veel gegevens nodig. Het is het makkelijkst om deze gegevens eerst te verzamelen voordat u met de belastingaangifte begint of deze laat verzorgen.

Benodigde gegevens aangifte inkomstenbelasting

 • Uw burgerservicenummer (BSN)
 • Jaaroverzichten van de werkgever(s) of uitkeringsinstantie. Let op, vaak worden deze gegevens digitaal beschikbaar gesteld, u kunt deze het best van te voren downloaden en opslaan.
 • Jaaroverzichten van de bank, ook deze kunt u het best downloaden.
 • WOZ waarde van de eventuele eigen woning met peildatum 1 januari 2022 (dus niet januari 2023)
 • Bij koop of verkoop van de eigen woning een kopie van de notarisafrekening.
 • Bij echtscheiding zijn de data van het indienen van een verzoek tot echtscheiding en de datum van de registratie van het nieuwe woonadres van de vertrekkende partner belangrijk.
 • Heeft u partneralimentatie ontvangen of betaald dan zijn de betaalbewijzen nodig.
 • Bewijsstukken van giften aan goede doelen.
 • Betaalde zorgkosten waarvoor u geen vergoeding heeft gekregen, het gaat hier niet om de eigen bijdrage.
 • Heeft u (buitenlands) dividend of pensioen ontvangen?
 • Ook de (buitenlandse) vakantiewoning moet opgegeven worden.
 • Heeft u vorig jaar een voorlopige aanslag inkomstenbelasting voor 2023 ontvangen, vergeet deze niet.

Checklist voor de aangifte inkomstenbelasting 2023

De bovenstaande lijst is niet compleet, voor een meer uitgebreide lijst kunt u beter de checklist aangifte inkomstenbelasting downloaden.

Na het verzamelen van de benodigde gegevens bent u bij JMNAdvies van harte welkom voor het indienen van de aangifte inkomstenbelasting.

Contact

 • Hans Nientied (eigenaar administratiekantoor JMNAdvies)
 • Sibeliusplein 65 (bezoek alleen na afspraak)
 • 3122XA Schiedam
 • tel: 06 2843 1690
 • email: info@jmnadvies.nl