Wat kost de zorgverzekering nu echt

Als ik voor startende ondernemers voor de eerste keer de aangifte inkomstenbelasting bereken zijn zij natuurlijk razend nieuwsgierig hoeveel belasting er betaald moet worden of hoeveel zij terugkrijgen. Maar onderaan de aangifte komen zij dan de term “te betalen inkomensafhankelijke bijdrage Zvw” tegen. Vaak een complete verrassing. Zij betalen toch al iedere maand zorgpremie? Hoe kan dat? De premie zorgverzekering bestaat uit een vast bedrag per maand dat voor iedere burger hetzelfde is en een inkomensafhankelijk bedrag dat afhankelijk is van de hoogte van het inkomen. Dus in werkelijkheid is de zorgverzekeringswet inkomensafhankelijk. De modale en hogere inkomensgroepen betalen meer voor de zorgverzekering dan de lagere inkomensgroepen. Omdat de werkgever meestal het inkomensafhankelijke gedeelte betaalt is bij de werknemer vaak niet bekend dat de premie zorgverzekering inkomensafhankelijk is.

De ziektekostenverzekeraars zullen komende weken hun premies weer bekendmaken. Dit jaar zullen waarschijnlijk alle aanbieders hun premies verhogen. Naar verwachting zal deze stijgende lijn zich de komende jaren voortzetten.

Maar weet u dat uw maandelijkse premie in veel gevallen slecht een klein percentage van de werkelijke premie is. Verzekerden betalen zelf de premie voor de zorgverzekering. Dit is voor iedereen verplicht vanaf de achttienjarige leeftijd. Is het inkomen niet te hoog dan kan men tevens zorgtoeslag aanvragen. De zorgtoeslag is een bedrag wat de overheid uitbetaald om de verplichte zorgverzekering te kunnen betalen. Op deze wijze moet het voor een ieder mogelijk zijn om zich voor zorgkosten te verzekeren.

foto: stethoscoop van hush-naido unsplash

De inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet

Alleen de premies die de verzekerden voor de verplichte basisverzekering betalen zijn niet genoeg voor het dekken van de kosten van de zorg. Naast de maandelijkse premie moet ook een inkomensafhankelijke bijdrage betaald worden. Deze bijdragen wordt berekend over een deel van het inkomen en hangt af van het soort en de hoogte van het inkomen dat men heeft.
Het tarief voor het berekenen van de inkomensafhankelijke bijdrage wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld. Een tabel met de jaarlijkse tarieven wordt op de website van de belastingdienst gepubliceerd.
Werkt men in loondienst dan is het tarief 6,68% (jaar 2023). De werkgever moet de premie betalen, de werknemer merkt hier verder niets van.

Inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet voor zelfstandig ondernemers

Heeft u inkomsten zoals winst uit onderneming, inkomsten uit overig werk zoals bijverdiensten of buitenlandse inkomsten dan moet u de inkomensafhankelijke bijdrage zelf betalen. Ook over ontvangen partneralimentatie wordt de bijdrage berekend. Het tarief is dan 5,43% (jaar 2023) van dat inkomen met een maximum over € 66.956,-

Teruggaaf inkomensafhankelijke bijdrage Zvw

Hebt u AOW, (pre)pensioen, VUT, een uitkering uit een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering of een lijfrente-uitkering? Bent u directeur grootaandeelhouder en niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen? Doet moet u zelf de inkomensafhankelijke bedrage zorgverzekeringswet betalen.

Ontvangt u tegelijkertijd loon, een pensioen of een andere uitkering? En zijn uw inkomsten in totaal hoger dan het maximale inkomen waarover de bijdrage Zvw wordt berekend? Dan wordt bij u in totaal te veel bijdrage Zvw ingehouden.

De belastingdienst verzorgt automatisch de teruggaaf van de teveel betaalde bijdrage Zvw aan u.

Auteur; Hans Nientied RB, erkend lid Register Belastingadviseurs. Werkt zelfstandig onder de naam:
Administratiekantoor JMNAdvies en is gevestigd in Schiedam.

De informatie op deze website is puur informatief en is niet bedoeld als fiscaal advies. Ondanks de zorgvuldige samenstelling ervan kan JMNAdvies geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele vergissingen of ofvolledigheden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *