Verplichte aov voor zzp’ers in de maak

Een wetsvoorstel voor de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen is in de maak. Demissionair minister van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Wet Basisverzekering Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen (BAZ) op 12 juni in internetconsultatie gebracht.

Een grote groep zelfstandigen verzekeren zich niet voor arbeidsongeschiktheid omdat dit te duur is of omdat zij niet geaccepteerd worden voor zo’n verzekering door hun leeftijd of een medische aandoening.

De BAZ is uitgewerkt aan de hand van drie uitgangspunten: betaalbaar, uitlegbaar en uitvoerbaar. De wet is als volgt vormgegeven:

  • De verzekering wordt verplicht voor alle zelfstandigen die voor de inkomstenbelasting “winst uit onderneming” genieten.
  • De uitkering gaat in na een jaar ziekte (de wachttijd).
  • Zelfstandigen krijgen deze BAZ-uitkering als zij door ziekte niet meer in staat zijn om het minimumloon te verdienen. Dit is anders dan bij een werknemersverzekering, waarbij niet alleen wordt gekeken wat iemand nog kan maar ook wat iemand eerder verdiende.
  • De uitkering wordt 70% van de winst tot een maximum van het minimumloon. De uitkering loopt door tot de AOW-leeftijd .
  • De zelfstandigen gaan ongeveer 6,5% van de winst uit onderneming aan premie betalen, tot een maximum van € 195,- per maand gebaseerd op het minimumloon van 2024. De premie is fiscaal aftrekbaar.
  • Zelfstandigen die dit vangnet onvoldoende vinden kunnen zich particulier blijven verzekeren ( de opt-out ) .
  • De verzekering moet voldoen aan een aantal minimumvoorwaarden, zo mag de hoogte van de uitkering niet lager zijn dan die van een particuliere verzekering, moet de premie minimaal gelijk zijn aan die van een particuliere verzekering en moet de verzekering lopen tot de AOW-leeftijd.

De BAZ zal niet gelden voor zelfstandigen die geen winst uit onderneming hebben maar resultaat uit overige werkzaamheden. Ook zal de BAZ niet gelden voor directeur grootaandeelhouders (dga’s).

Met deze wet hoopt minister van Gennip een basisvangnet te bieden bij arbeidsongeschiktheid , zodat mensen door arbeidsongeschiktheid niet zomaar in de bijstand kunnen belanden.

bron: rijksoverheid.nl nieuwsbericht 11 juni 2024

Deze blog is geschreven door Hans Nientied, erkend Register Belastingadviseur die zelfstandig werkt onder de naam: Administratiekantoor JMNAdvies. (zzp administratiekantoor gevestigd te Schiedam).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *