Toekomstig verbod op tijdelijke huurcontracten

De eerste en tweede kamer hebben het wetsvoorstel “Wet vaste huurcontracten” aangenomen dat regelt dat tijdelijke huurcontracten worden afgeschaft. Dit geeft huurders meer zekerheid. Voor bepaalde doelgroepen zoals studenten en urgent woningzoekenden kan het tijdelijke huurcontract nog wel worden toegepast. De uitzonderingen staan in een Algemene Maatregel van Bestuur. Zowel de wet als de Algemene Maatregel van Bestuur worden waarschijnlijk op 1 juli 2024 van kracht.

Afschaffing tijdelijke huurcontracten

Sinds 2015 zijn tijdelijke huurcontracten toegestaan. Een tijdelijk huurcontract voor bepaalde tijd eindigt automatisch na de contractperiode. De eerste en tweede kamer willen via de wet bereiken dat tijdelijke huurcontracten worden afgeschaft. Vaste huurcontracten moeten weer de norm worden.

Uitzonderingen tijdelijke contracten voor specifieke doelgroepen

Tijdelijke verhuur van woonruimte voor de duur van twee jaar of korter blijft in sommige situaties mogelijk.

  • Studenten
  • Huurders die in verband met dringende werkzaamheden of renovatie van hun woning tijdelijk elders moeten wonen
  • Urgent woningzoekenden
  • Huurders met wie de verhuurder een tweedekanscontract aangaat. ( het eerdere huurcontract is beëindigt omdat de huurder ernstige overlast veroorzaakte )
  • Wezen en nabestaanden
  • Gescheiden ouders
  • Huurders die werken op de Waddeneilanden
  • Statushouders die direct uit een COA-opvanglocatie komen

Nieuwe wet naar verwachting 1 juli 2024 van kracht

Bron: Rijksoverheid

De informatie op deze website is puur informatief. Ondanks de zorgvuldige samenstelling ervan kan JMNAdvies geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele vergissingen of onvolledigheden.

Hans Nientied RB is erkend Register Belastingadviseur en werkt zelfstandig onder de naam : Administratiekantoor JMNAdvies , zzp administratiekantoor Schiedam en omstreken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *