Niet-bezwaarmakers box 3 hoeven geen verzoek om ambtshalve vermindering in te dienen.

Niet-bezwaarmakers box 3 hoeven geen verzoek om ambtshalve vermindering in te dienen voor de jaren 2017-2020. Staatssecretaris Van Rij heeft in een brief aan de tweede kamer de toezegging gedaan dat iedereen kan meedoen aan de nog op te starten proefprocedures. Deze procedures gaan over de vraag of niet-bezwaarmakers in aanmerking komen voor rechtsherstel.

Het afhandelen van de vele verzoeken voor ambtshalve vermindering voor de ten onrechte geheven belasting in box 3 levert de belastingdienst veel werk op. Het kabinet verwacht niet dat de nieuwe procedures voor niet-bezwaarmakers een grote kans op rechtsherstel opleveren.

Daarom wordt een zogenaamde “massaal bezwaar plus”- procedure geïntroduceerd. Zo wordt het mogelijk voor alle bezwaarmakers tegelijk in één keer een besluit te nemen. Hierdoor hoeven niet alle verzoeken individueel behandeld te worden, waarmee ernstig verstorende effecten op de uitvoering door de belastingdienst voorkomen worden. De al ingediende verzoeken worden apart gehouden tot er een uitspraak is.

Begin 2023 wordt de aanwijzing voor de procedure “massaal bezwaar plus” gedaan.

De koepelorganisaties RB, NBA, NOAB, NOB, SRA en de Bond voor Belastingbetalers en de Consumentenbond gaan samen deze procedures vormgeven.

Bron: Rijksoverheid.nl en Register Belastingadviseurs 4 nov 2022, bewerkt door Hans Nientied RB

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *