Na echtscheiding belastingaangifte doen .

Stel u bent in de loop van het jaar gescheiden en moet aangifte inkomstenbelasting doen . Doet u dit dan samen met uw ex partner of kan ieder het apart doen ?
Laat ik bij het begin beginnen :

Wanneer bent u fiscaal partner voor de inkomstenbelasting

Als u getrouwd of geregistreerd partner bent of een samenlevingscontract hebt bent u voor de belastingdienst fiscaal partner . Ook als u samen een woning bezit , samen een kind heeft of voor de toepassing van een pensioenregeling als partner bent aangemeld bent u voor de belastingdienst fiscaal partner .

De voordelen van het fiscaal partner zijn .

U mag bepaalde inkomsten en aftrekposten en het saldo van het box 3 spaartegoed onderling zo gunstig mogelijk verdelen zodat u zo min mogelijk belasting hoeft te betalen of belasting terug krijgt . U kunt bijvoorbeeld de hypotheekrenteaftrek of studiekosten toekennen aan de partner met het hoogste inkomen .
Als één van de partners (bijna) geen inkomsten heeft en geen (volledig) gebruik kunt maken van de algemene heffingskorting kan deze partner deze heffingskorting uit laten keren door de belastingdienst .

De nadelen van het fiscaal partnerschap .

Voor de toeslagen wordt uw inkomen en dat van uw partner samengeteld . Hoe hoger dat samengetelde inkomen , hoe minder (of geen) toeslagen .
Als u voorafgaand aan de echtscheiding geen recht had op toeslagen kunt u misschien na het einde partnerschap wel in aanmerking komen voor die toeslagen . U kunt dit checken door in te loggen op de website van de belastingdienst onder het kopje “toeslagen” en door het invullen van uw gegevens een proefberekening te laten maken . Komt u in aanmerking voor toeslagen dan kunt u door in te loggen bij “mijn toeslagen.nl” met uw digiD eventueel zelf uw toeslagen aanvragen . Let wel op dat als uw inkomensgegevens wijzigen of als er iemand bij u in komt wonen u deze wijziging dan weer direct doorgeeft , niets is vervelender dan naderhand teveel ontvangen toeslagen terug te moeten betalen .

Einde fiscaal partnerschap .

U bent geen fiscaal partner meer als een verzoek tot echtscheiding is ingediend en u of uw ex-partner niet meer op hetzelfde woonadres in de basisregistratie personen staat ingeschreven .
U of uw ex-partner dienen na vertrek uit de woning het nieuwe woonadres uiterlijk de vijfde dag na de adreswijziging door te geven aan de gemeente . Zolang beide ex-partners nog op hetzelfde woonadres staan ingeschreven bij de gemeente blijven zij fiscaal partner voor de belastingdienst .

Einde fiscaal partnerschap halverwege het jaar .

Als het huwelijk , geregistreerd partnerschap of het samenwonen in de loop van het jaar eindigt kunt u er voor kiezen om nog eenmaal samen de belastingaangifte te doen , dit is vooral handig voor het verdelen van de eventuele aftrekposten .

Apart belastingaangifte doen .

In het jaar dat het fiscaal partnerschap eindigt kunt u ook ieder apart belastingaangifte doen . U dient dan wel samen met uw ex-partner te overleggen hoe ieder zijn belastingaangifte invult .
Zeker in het geval van een (voormalige) eigen woning zijn de verdeling van de hypotheekrenteaftrek , het eigenwoningforfait , alimentatie enz heel belangrijk .
Is de relatie zo slecht dat onderling overleg bijna niet mogelijk is laat dit overleg dan over aan een onderlinge vertrouwenspersoon of een eventuele externe (belasting)adviseur(s). Zo kunnen de onderlinge gegevens toch gedeeld worden en kan ieder apart belastingaangifte doen .

JMNAdvies ( Hans Nientied ) kan ook hulp bieden bij het doen van de belastingaangifte na echtscheiding of einde samenwonen .

auteur : Hans Nientied ( geregistreerd bij het Register Belastingadviseurs ) 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *