Einde steunpakket voor ondernemers

Voordelen steunpakket

Het kabinet ving met het steunpakket de tijdelijke klap door corona op door hulp te bieden aan ondernemers , bedrijven en werknemers . Het kabinet zag het coronavirus niet als een regulier ondernemersrisico wat door ondernemers zelf gedragen moest worden en schoot te hulp .
Ten eerste werd de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid ( NOW ) ingevoerd , dit ter voorkoming van een dreigende grote ontslaggolf .
Hierna werd de Tegemoetkoming Vaste Lasten ( TVL ) ingevoerd , dit omdat door omzetdaling vele ondernemers de huur van hun bedrijfspand niet meer konden betalen .
Tevens werd de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers ( TOZO ) ingevoerd , deze was bedoeld voor zelfstandigen die door de coronamaatregelen hun inkomsten tot onder bijstandsniveau zagen terugvallen .
Ook is de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten ( TONK regeling ) ingevoerd welke voor huishoudens is die door de coronacrisis aanzienlijk in inkomen achteruit zijn gegaan .
Door dit steunpakket bleef de werkgelegenheid behouden en het aantal faillissementen bereikte in juli 2021 het laagste niveau sinds december 1990 .

Nadelen steunpakket

De kans bestaat dat het coronavirus lang onder ons zal blijven , hieraan zal de economie zich moeten aanpassen . De coronacrisis heeft gezorgd voor een verschuiving van werkgelegenheid van de ene sector naar de andere . Personeel in bepaalde sectoren is opgestapt en keert niet altijd meer terug . Diverse sectoren kampen met personeelstekorten terwijl andere sectoren door overheidssteun nog steeds geholpen worden . Het kabinet vindt dat het doortrekken van de steun een belemmerende werking op de economie zal hebben .

Beëindiging steun en herstelpakket

De economie hersteld zich goed en de beperkende maatregelen zijn nagenoeg afgebouwd , de ondernemers kunnen weer ondernemen . Het kabinet vindt de voordelen van het steunpakket niet meer opwegen tegen de nadelen en heeft besloten het steun en herstelpakket per 1 oktober 2021 te beëindigen . Het kabinet is nog wel bezig met maatwerk voor nachtclubs , discotheken en de evenementensector omdat deze nog steeds beperkt worden door de coronamaatregels .

Financiële regelingen die doorlopen

Bepaalde financiële regelingen zoals de coronafinancieringsregelingen KKC , Qredits , BMKB-C en GO-C en de subsidieregeling evenementen evenals enkele belastingmaatregelen zoals de onbelaste reiskostenvergoeding en de betaalpauze voor hypotheken lopen door tot en met 31 december 2021 .
En nu maar hopen dat de eventuele gevolgen van een volgende coronagolf beperkt blijven .

Auteur : Hans Nientied  , voor hulp bij boekhouden en belastingzaken 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *