Dienstverlening door belastingdienst nog niet op het gewenst niveau.

Elke twee jaar laten de fiscale beroepsverenigingen de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) en het Register Belastingadviseurs (RB) onderzoeken hoe de leden de relatie met de Belastingdienst ervaren. Het laatste onderzoek vond eind 2021 plaats.

De NOB en het RB willen met het regelmatig onderzoeken van de relatie tussen hun leden en de Belastingdienst tijdig knelpunten signaleren. De kwaliteit van de dienstverlening en de samenwerking met de belastingdienst zijn immers essentieel voor een goede en efficiënte beroepsuitoefening en een effectieve belastingheffing in Nederland.

De belangrijkste conclusies uit het onderzoek zijn:

  • De waardering voor de kwaliteit van de dienstverlening is met een 5,9 gelijk gebleven ten opzichte van 2019.
  • De bereikbaarheid van de Belastingdienst is enigszins verbeterd, maar blijft een belangrijk verbeterpunt.
  • De bereikbaarheid van de Belastingdienst is nog niet op orde.
  • Bedrijfsfiscalisten typeren de relatie met de Belastingdienst meer als een gelijkwaardige overlegcultuur dan belastingadviseurs.
  • Een eerder in 2019 geconstateerde verharding in de verhouding tussen de adviseurs en de Belastingdienst is nauwelijks veranderd.

De beroepsverenigingen hebben de volgende aanbevelingen:

  • Verbeter de telefonische bereikbaarheid van de Belastingdienst.
  • De helpdesk Intermediairs (hier kunnen geregistreerde fiscale dienstverleners naar telefoneren) kan efficiënter werken. Het RB en de NOB adviseren om een digitale tool in te richten voor de afhandeling van standaard vragen, zodat meer ruimte beschikbaar komt voor het stellen en beantwoorden van meer inhoudelijke vragen.
  • Het gebruik van e-mailcorrespondentie leidt tot efficiënter werken, het advies is om dit middel organisatie breed te accepteren en te gebruiken.
  • Er moet een oplossing komen voor het veelvuldig zoekraken van aan de Belastingdienst geadresseerde brieven en stukken (zelfs aangetekende). Dit zou kunnen door het toestaan van e-mail correspondentie, eventueel met ontvangstbevestigingen.
  • Fiscaal dienstverleners zijn een belangrijke schakel in de belastinginning. Een betere samenwerking en overleg op basis van wederzijds vertrouwen helpt daarbij.

De bovenstaande onderzoeksresultaten zijn ingebracht in het periodieke overleg met het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Zo worden de geconstateerde verbeterpunten, wensen en suggesties van het RB en de NOB duidelijk naar voren gebracht.

Bron: nieuwsoverzicht van het Register Belastingadviseurs.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *