Chauffeurs Uber in loondienst

Geen ZZP maar loondienst .

Chauffeurs die zich via de Uber app met het platform Uber hebben verbonden en via deze app passagiers vervoeren , vallen volgens de vakbond FNV en nu door de uitspraak van de rechter onder de cao taxivervoer .

Taxichauffeur

Arbeidsovereenkomst

De rechtsverhouding tussen Uber en de chauffeurs voldoet aan alle kenmerken van een arbeidsovereenkomst . De kenmerken van een arbeidsovereenkomst zijn arbeid , loon en een gezagsverhouding .
Bij arbeid in loondienst is de werknemer verplicht de arbeid persoonlijk te verrichten . In de verhouding tussen Uber en de chauffeurs was hier sprake van , de chauffeurs moesten middels een selfie aantonen dat zij zelf reden .
Loon is de overeengekomen tegenprestatie voor de verrichtte arbeid , de ritprijs die de klant via Uber betaald is de beloning die de chauffeur van Uber ontvangt .
De vraag of sprake is van een gezagsverhouding is het meest kenmerkende criterium of er sprake is van een werknemer of een zelfstandige zonder personeel (zzp-er).De rechters hebben bepaald dat hier sprake is van een moderne gezagsverhouding .De chauffeurs kunnen zich alleen bij Uber aanmelden door middel van de Uber app. De voorwaarden waaronder zij deze app kunnen gebruiken zijn voor hen niet onderhandelbaar , zij moeten eerst alle voorwaarden accepteren om taxiritten met de app uit te kunnen voeren . Uber bepaalt eenzijdig de voorwaarden waaronder de chauffeurs kunnen werken . Van de Uber app gaat een disciplinerende en instruerende werking uit . Uber bepaalt ook welke ritten er gemaakt worden en voor welke prijs .
Dat de chauffeurs met Uber op papier afgesproken hebben dat de chauffeur als zelfstandig ondernemer werkzaam zijn doet minder ter sprake , de feiten en omstandigheden zijn bepalend .


Achterstallig salaris en schadevergoeding

De uitspraak van de kantonrechters betekent dat Uber verplicht is cao voor het taxivervoer bij de chauffeurs toe te passen . Daarmee kunnen de chauffeurs in bepaalde gevallen aanspraak maken op achterstallig salaris . Tevens moet Uber aan de vakbond FNV een schadevergoeding van €50.000,- betalen vanwege het niet nakomen van de cao voor het taxivervoer . Uber gaat tegen de uitspraak in beroep , maar moet wel per direct de circa vierduizend chauffeurs in dienst nemen .

auteur : Hans Nientied , eigenaar administratiekantoor JMNAdvies te Schiedam .

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *