Belastingwijzigingen per 1 januari 2022

Thuiswerkkosten

Per 1 januari 2022 mag de werkgever een onbelaste thuiswerkvergoeding geven van €2,- per dag. Dit bedrag is gebaseerd op een berekening van het Nibud voor de door een werknemer gemaakte kosten voor het thuiswerken zoals bijvoorbeeld het bakkie koffie of de kosten van extra verwarming van de woning. Werkgever en werknemer kunnen van te voren afspreken op welke dagen thuis gewerkt wordt of op de zaak. Aan de hand hiervan kan de onbelaste thuiswerkvergoeding bepaald worden. Als incidenteel toch eens van deze afspraak afgeweken wordt, de werknemer moet op een dag toch naar de zaak komen, dan hoeft de vergoeding niet meteen aangepast te worden.

Scholingsaftrek in de inkomstenbelasting afgeschaft

Per 1 januari 2022 wordt de aftrek voor studiekosten in de inkomstenbelasting afgeschaft. Hiervoor in de plaats kunnen werkenden en werkzoekenden een subsidie aanvragen bij het UWV. Dit heet het STAP-budget. Voor de voorwaarden en eventueel het aanvragen van dit STAP-budget kunt u per 1 maart 2022 terecht op het STAP-portaal van de UWV.

Tarief aftrekposten in de inkomstenbelasting

Het tarief voor de aftrekposten in de inkomstenbelasting daalt van 43% naar 40%. Mensen met een inkomen hoger dan €69.398,- hebben hierdoor minder voordeel van de aftrekposten in de inkomstenbelasting. Hierdoor hebben de hogere inkomens bijvoorbeeld minder hypotheekrenteaftrek en aftrekbare zorgkosten.

Zelfstandigenaftrek voor ondernemers daalt

De zelfstandigenaftrek voor ondernemers daalt van €6.670,- naar €6.310,- en zal de komende jaren ieder jaar minder worden.

Bijtelling elektrische auto omhoog

De bijtelling voor elektrische auto’s gaat verder omhoog van 12% naar 16%. Deze bijtelling geldt voor de catalogusprijs tot €35000,- Over het meerdere is het tarief 22%

Eigenwoningregeling wordt aangepast

De eigenwoningregeling wordt op onderdelen aangepast. Onbedoelde beperkingen op de hypotheekrenteaftrek worden weggenomen. Bijvoorbeeld bij mensen die samen met een fiscaal partner een woning kopen en daarvoor zelf ook al een koopwoning hadden . Ook als mensen een koopwoning hebben en de partner komt te overlijden wijzigt de eigenwoningregeling. De aflossingsstand van de lening van de overleden partner gaat niet meer over op de overblijvende partner, maar komt te vervallen. Zo krijgt de langstlevende partner niet vanwege deze aflossingsstand te maken met het in kortere tijd moeten aflossen van de hypotheeklening om de rente te mogen aftrekken.

Tot slot

Dit was maar een zeer beperkte blog over de belastingwijzigingen 2022 . Voor meer informatie kunt u ook doorgaan naar de website van de rijksoverheid of de belastingdienst. Hier kunt u bijvoorbeeld lezen dat het basistarief voor de inkomstenbelasting voor inkomens tot €69.398,- met 0,03% daalt. De algemene heffingskorting voor inkomens tot €21.317,- stijgt met €51,- maar bouwt weer af tussen €21.317,- en €69.398,- . Ook wordt de heffing in box 3 weer iets aangepast , maar echt ingrijpende maatregelen zijn dit jaar eigenlijk niet genomen. De roep van bepaalde beroepsverenigingen om de wet inkomstenbelasting te vereenvoudigen omdat de eigenwoningregeling eigenlijk gewoon onwerkbaar is geworden en de box 3 heffing als zeer onrechtvaardig ervaren wordt is in deze kabinetsperiode nauwelijks iets mee gedaan.

Verder wenst Hans Nientied , de auteur van dit artikel , u alvast een prettig 2022 toe. Ik hoop u in 2022 te kunnen adviseren en ontzorgen met uw persoonlijke en zakelijke belastingaangiften .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *