Belastingvrij schenken in 2023

Tot welk bedrag kunt u in 2023 belastingvrij schenken?
Dat ligt aan de relatie tussen u en de ontvanger van de schenking. Schenkt u aan uw kinderen dan is de vrijstelling hoger als aan een ander. Schenkt u aan een goed doel dan is in veel gevallen de schenking geheel belastingvrij. Ook kan het uitmaken waar de schenking voor gebruikt wordt.
De meest gebruikte schenkvrijstelling is de vrijstelling voor schenken aan de kinderen.

pexels.com – ouder echtpaar

Jaarlijks mogen de ouders een schenking belastingvrij aan de kinderen doen, in 2023 is dit € 6035,- per kind. Dit bedrag geldt voor de ouders gezamenlijk, mochten de ouders gescheiden zijn dan blijft de vrijstelling € 6035,- voor beide ouders gezamenlijk.

Schenkvrijstelling per kalenderjaar.

De schenkvrijstelling geldt per kalenderjaar, een schenking gedaan op 31 december van het jaar 2022 staat los van een schenking gedaan op 1 januari 2023. Krijgt u in één jaar meerdere schenkingen van dezelfde persoon dan moet u die schenkingen bij elkaar optellen.

Schenkvrijstelling per kind.

De schenkvrijstelling van € 6035,- geldt per kind. Ouders met meerdere kinderen mogen ieder kind dit bedrag belastingvrij schenken. Onder een kind verstaat de belastingdienst ook een pleegkind of een stiefkind. Voor een kleinkind geldt de vrijstelling niet.

Eenmalig verhoogde vrijstelling schenkbelasting.

Ouders mogen hun kind(eren) éénmalig een bedrag schenken van € 28947,- (2023) mits het kind (of de partner van het kind) tussen de 18 en 40 jaar oud is. Het kind mag zelf weten wat het met dit bedrag doet. Voor het volgen van een dure studie mag het kind éénmalig € 60268,- (2023) belastingvrij ontvangen. Let op, om gebruik te kunnen maken van de éénmalig verhoogde vrijstelling moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan !

  • De ontvanger is op het moment van de schenking tussen de 18 en 40 jaar oud of heeft een partner tussen de 18 en 40 jaar oud. De dag van de 40e verjaardag telt nog mee.
  • De ontvanger is een kind van de schenker.
  • Het kind heeft niet eerder gebruik gemaakt van een éénmalig verhoogde vrijstelling. Heeft een kind in een eerder jaar al eens gebruik gemaakt van een verhoogde vrijstelling dan kan dat niet opnieuw. Het kind kan wel ieder jaar gebruik maken van de (gewone) jaarlijkse vrijstelling.
  • Om gebruik te maken van de verhoogde vrijstelling voor het volgen van een dure studie of opleiding gelden nog aanvullende voorwaarden, deze beschrijf ik hier niet, raadpleeg eventueel uw adviseur.

Verhoogde vrijstelling voor aankoop van een eigen woning.

De verhoogde vrijstelling voor de eigen woning, ook wel de “jubelton”genoemd is afgeschaft. De éénmalig verhoogde vrijstelling van € 28947,- kan natuurlijk wel voor de eigen woning gebruik worden, dit bedrag is flink lager als de meer dan € 100.000,- in voorgaande jaren.

Aangifte schenkbelasting.

Maakt een kind gebruik van de eenmalig verhoogde vrijstelling dan moet het kind wel aangifte schenkbelasting doen. In de aangifte schenkbelasting moet aangegeven worden dat gebruik gemaakt wordt van de eenmalig verhoogde vrijstelling. Let op, als door het toepassen van de verhoogde vrijstelling geen schenkbelasting betaald hoeft te worden moet wel aangifte schenkbelasting worden gedaan. Anders geldt de vrijstelling niet.

Schenkvrijstelling 2023

De jaarlijkse schenkvrijstelling voor een ander persoon als het eigen kind is in 2023 € 2418,- Grootouders mogen hun kleinkind (net als aan een willekeurig ander persoon) dus € 2418,- belastingvrij schenken.

Fiscaal partners

Fiscaal partners worden voor de schenkbelasting gezien als één persoon:

  • Als beide partners een schenking doen ziet de belastingdienst beide schenkingen als gedaan door één persoon. De schenkingen worden bij elkaar opgeteld.
  • Als beide partners ieder een schenking krijgen van dezelfde persoon, dan ziet de belastingdienst dit als één schenking.

De informatie op deze website is puur informatief en is niet bedoeld als fiscaal advies. Ondanks de zorgvuldige samenstelling ervan kan JMNAdvies geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele vergissingen of onvolledigheden.

 

Auteur; Hans Nientied RB, erkend lid Register Belastingadviseurs. Werkt zelfstandig onder de naam : Administratiekantoor JMNAdvies en is gevestigd in Schiedam.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *