Belastingplan 2023

Prinsjesdag is weer achter de rug, het kabinet heeft de plannen voor het wijzigen van de belastingen bekend gemaakt. Het wetsvoorstel belastingplan 2023 is te vinden op de website van de rijksoverheid. Het Register Belastingadviseurs heeft samen met Fiscaal up to Date een z.g. “prinsjesdagspecial” gemaakt. Deze “special” is vindbaar op de site van Het Register Belastingadviseurs. In dit nieuwsbericht beschrijf ik slechts enkele aantekeningen, voor meer verdieping is het beter het originele wetsvoorstel van de regering te raadplegen.

Conclusie

Ik kom tot de conclusie dat de laagste inkomens ontzien worden middels kleine belastingverlagingen en het verhogen van de toeslagen. Dit moet betaald worden door de ondernemers die vooral belastingverhogingen tegemoet kunnen zien.

Verhoging onbelaste reiskostenvergoeding

Het maximum van de onbelaste reiskostenvergoeding van € 0,19 per kilometer (tarief ingegaan in 2006) wordt eindelijk verhoogd naar € 0,21 per kilometer op 1 januari 2023 en een jaar later op 1 januari 2024 naar € 0,22.

Uitfaseren oudedagsreserve

Ondernemers voor de inkomstenbelasting konden ieder jaar een bepaald percentage van de winst sparen voor z.g. oudedag, ook wel de fiscale oudedagreserve (FOR) genoemd. Met ingang van 1 januari 2023 kunnen deze ondernemers deze oudedagsvoorziening niet meer verder opbouwen. Het eenmaal opgebouwde FOR kan op basis van de huidige regels nog wel worden afgewikkeld.

Verlaging zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek wordt van €6310,- in 2022 verlaagd met €1280,- per jaar in 2023 , 2024 en 2025 , in 2026 met € 2027,- naar € 900,- in 2027. De startersaftrek van €2123,- blij ongewijzigd. De zelfstandigenaftrek wordt op termijn dus bijna helemaal afgeschaft, men wil kennelijk meer mensen in loondienst.

Afschaffing middelingsregeling

De middelingsregeling wordt per 1 januari 2023 afgeschaft. Wel wordt overgangsrecht opgenomen voor jaren na 2022, mits ook 2022 in het middelingstijdvlak wordt betrokken. Dit betekent dat middelen over het tijdvlak met alleen kalenderjaren vanaf 2023 niet meer mogelijk is. Het laatste tijdvlak waarover nog kan worden gemiddeld omvat de kalenderjaren 2022, 2023 en 2024.

Tarief box 3 en verhoging heffingsvrij vermogen

Het tarief in box wordt verhoogd naar 32% en vervolgend per jaar met een procent verhoogd tot 34% in 2025. Het heffingsvrij vermogen wordt net zoals ieder jaar ook verhoogd.

Actualisering leegwaarderatio

De leegwaarderatio voor verhuurde woningen met huurbescherming wordt geactualiseerd. Voor tijdelijke huurcontracten wordt de leegwaarderatio afgeschaft. De waarde van verhuurde woningen wordt dan (bij tijdelijke verhuur) vastgesteld op de WOZ waarde.

Verlaging tarief inkomstenbelasting

Het tarief in de eerste schijf voor belastingplichtigen jonger dan de AOW leeftijd wordt een fractie verlaagd van 37,07% naar 36,93 %. Voor belastingplichtigen ouder dan de AOW leeftijd wordt de inkomstenbelasting ook een fractie verlaagd.

Verhoging arbeidskorting

Het maximale bedrag van de arbeidskorting wordt, na toepassing van de inflatiecorrectie van artikel 10.1 Wet IB 2001 per 1 januari 2023, bij het eerste knikpunt verhoogd met €384,- , bij het tweede knikpunt verhoogd met €473,- en bij het derde knikpunt met €523,-
Het afbouwpercentage van de arbeidskorting wordt verhoogd van 5,86% naar 6,51%.

Afschaffing inkomensafhankelijke combinatiekorting

De inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) wordt vanaf 2025 afgeschaft, behalve voor ouders met (één of meer) kinderen die vóór 1 januari 2025 zijn geboren. Vanaf 1 januari 2037 hebben alle kinderen geboren vóór 1 januari 2025 de leeftijd van 12 jaar bereikt en bestaat voor geen enkele ouder nog recht op IACK.

Vermindering algemene heffingskorting

Voor belastingplichtigen met een inkomen uit werk en woning (box 1) van meer dan €21317,- (2022) wordt de algemene heffingskorting verminderd met 9,007 % van het surplus tot nihil bij het begin van de hoogste tariefschijf in box 1 (€69.398,-). Deze afbouw wordt niet langer uitsluitend afhankelijk van de hoogte van het inkomen uit werk en woning, maar van het verzamelinkomen dat bestaat uit het totaal van box 1 , 2 en 3 verminderd met het het daarin begrepen te conserveren inkomen.
De algemene heffingskorting bedraagt maximaal €3.070,-

Vennootschapsbelasting wordt verhoogd

De schijfgrens in de vennootschapsbelasting wordt verlaagd van €395.000,- naar €200.000,- Hierdoor betalen bedrijven met ingang van 1 januari 2023 het hoge tarief van 25,8 % vanaf een bedrag van €200.000,-
Het tarief voor een belastbaar bedrag tot en met €200.000,- wordt verhoogd van 15% naar 19%.

Belastingvrij schenken voor de eigen woning vervalt gedeeltelijk

De vrijstelling voor schenken voor de aanschaf van de eigenwoning wordt met ingang van 1 januari 2023 verlaagd tot het bedrag van de voor één kalenderjaar verhoogde vrijstelling voor schenkingen van ouders aan hun kinderen die niet aan bestedingsvoorwaarden is gebonden. Dit is voor 2023 €28.947,-
Schenkingen voor de eigen woning die in 2022 zijn gedaan en gespreid werden worden beperkt tot twee jaar. Het blijft mogelijk de voor het eerst ontvangen schenking in 2022 uiterlijk 31 december 2024 te besteden.

Verhoging algemeen tarief overdrachtsbelasting

Het algemene tarief in de overdrachtsbelasting wordt verhoogd van 8% naar 10,4%.

BTW-tarief lachgaspatronen verhoogd

De levering van lachgas, behalve het lachgas dat kwalificeert als geneesmiddel, wordt uitgesloten van het verlaagde tarief.

BTW nultarief voor zonnepanelen

Het btw-nultarief wordt van toepassing op leveringen en installaties van zonnepanelen en zonnepanelen als dakbedekking, bestemd om te worden geïnstalleerd op of nabij woningen.

Diverse toekomstige belastingwijzigingen (verhogingen)

De BPM-vrijstelling voor ondernemers met een bestelauto (of meerdere) wordt met ingang van 1 januari 2025 afgeschaft. De vliegbelasting wordt verhoogd evenals de tabaksaccijns. De werkkostenregeling wordt verruimd, de vrije ruimte die ondernemers kunnen gebruiken wordt verhoogd met 0,22% en wordt dan 1,92%.
Voorgaande is slechts een greep uit de vele belastingwijzigingen, u kunt het originele document downloaden op de website van het Register Belastingadviseurs. Ook is een zeer uitgebreid document vindbaar op de site van de Rijksoverheid met de naam “belastingplan 2023”. JMNAdvies benadrukt dat bovenstaande schrijven slechts een zeer beknopte beschrijving is van de Prinsjesdagspecial uitgebracht door het Register Belastingadviseurs over het belastingplan 2023.

auteur, Hans Nientied , eigenaar administratiekantoor JMNAdvies aangesloten bij Het Register Belastingadviseurs. Artikelen op de website van JMNAdvies zijn alleen ter informatie, het zijn geen belastingadviezen, u kunt er geen recht aan ontlenen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *