Belasting betalen over je tweedehands verkopen op Marktplaats of Vinted ?

Digitale platformen zoals Marktplaats en Vinted moeten gegevens van verkopers doorgeven aan de belastingdienst. Maar verkoopt u eens wat tweedehands kleding op Vinted of u gaat verhuizen en verkoopt wat meubels via Marktplaats, dan is niet het doel om hier winst mee te behalen maar meer het doel om eens wat spullen op te ruimen. U bent dan hobbymatig bezig en de belastingdienst zal dit niet als belastbare inkomsten aanmerken. Maar waar ligt de grens tussen hobbymatig bezig zijn en zakelijk verkopen?

Europese DAC7 richtlijn

Per 1 januari 2023 is er een nieuw Europese richtlijn (DAC7) in werking getreden. Deze richtlijn verplicht digitale platformen zoals Marktplaats en Vinted om fiscale informatie over hun gebruikers te verstrekken aan de belastingdienst.

Drempel voor kleine verkopers

Voor kleine verkopers van goederen is in de richtlijn een drempel in het leven geroepen. Verkopers die onder die drempel blijven, hoeven niet gerapporteerd te worden door het platform. Deze drempel heeft betrekking op verkopers van goederen die incidenteel actief zijn op platformen zoals Vinted of Marktplaats. Als een verkoper in een kalenderjaar mindere dan 30 transacties heeft verricht en hiervoor niet meer dan € 2000,- heeft ontvangen hoeft het platform dit niet te rapporteren aan de belastingdienst.
Als uw verkopen door het platform niet worden doorgegeven aan de belastingdienst wil dat overigens niet zeggen dat u niet belastingplichtig bent over de opbrengst van uw verkopen, diensten of verhuur via online platformen. De fiscale regels zijn met de invoering van DAC7 niet veranderd.

Gevolgen voor belastingheffing bij verkopers

De fiscale informatie die de belastinginspecteur op grond van de DAC7 richtlijn ontvangt vormt voor hem informatie waarmee hij of zij kan bepalen of u aan uw fiscale verplichtingen voldoet. U voldoet aan uw fiscale verplichtingen als u inkomsten opgeeft die u behaalt bij het verkopen van goederen of het aanbieden van diensten of bij verhuur met als doel om hier winst mee te behalen. De verwachting dat er winst wordt behaald moet hierbij wel realistisch zijn. Als de kosten naar verwachting hoger zijn dan de opbrengsten, dan is geen sprake van een bron van inkomsten en hoeft er over deze inkomsten geen inkomstenbelasting betaald te worden.
Voorbeeld: (brief staatssecretaris van Rij , kenmerk 2024-0000230394)
Met de verkoop van gebruikte kleding via een platform wordt een bepaald bedrag verdiend. De kosten voor het aanschaffen van de nieuwe kleding zijn in de regel hoger dan de verkoopopbrengst van de tweedehandskleding. In zo’n geval is er geen bron van inkomen en hoeft er over deze inkomsten geen inkomstenbelasting betaald te worden.
Het kan zijn dat een persoon met de verkoop van kleding via een platform geld probeert te verdienen, omdat wordt verwacht dat deze kleding met winst verkocht kan worden. Dit doet deze persoon door structureel kleding voor een hogere prijs te verkopen dan de prijs die hij of zij ervoor heeft betaald. In een dergelijk geval is sprake van een bron van inkomen en moet hierover inkomstenbelasting worden betaald.

Heffing van omzetbelasting

Voor de btw gaat het om de zelfstandige uitoefening van een bedrijf of beroep. Ook als iemand geen ondernemer is voor de inkomstenbelasting, kan hij wel ondernemer zijn voor de omzetbelasting als hij of zij regelmatig zaken verkoopt en daarmee opbrengst behaalt. Incidentele verkopen (zoals bij een zolderopruiming of de eenmalige verkoop op Koningsdag) leiden niet tot ondernemerschap.

Voorbeeld: (brief staatssecretaris van Rij , kenmerk 2024-0000230394)
Als iemand bijvoorbeeld eenmalig een gebruikte fiets verkoopt via een platform , dan kwalificeert deze persoon niet als btw-ondernemer. Maar als iemand via een platform gaat handelen in gebruikte fietsen, dan komt het ondernemerschap voor de btw in beeld. Voor de btw geldt wel een registratiedrempel van €1800,- per kalenderjaar (per 2025 wordt dit €2200,-). Ondernemers met een jaaromzet onder deze drempel kunnen gebruik maken van de KOR ( Kleine Ondernemers Regeling voor de omzetbelasting).

Bron: Kamerbrief DAC7, Ministerie van Financiën 23 april 2024

Deze blog is geschreven door Hans Nientied, erkend Register Belastingadviseur die werkt onder de naam: Administratiekantoor JMNAdvies, zzp administratiekantoor gevestigd in Schiedam.

De informatie op deze website is puur informatief. Ondanks de zorgvuldige samenstelling ervan kan JMNAdvies geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele vergissingen of onvolledigheden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *