Aanvragen STAP-budget herstart op 28 februari

Wilt u gebruik maken van het STAP-budget dan kunt u deze aanvragen op 28 februari 2023. Wees er snel bij, uit ervaring is gebleken dat het budget zeer beperkt is. Op is op. Uit eerdere aanvraagperiodes is gebleken dat binnen een halve dag het complete budget al toegekend was.

De regels voor het toekennen van een STAP-budget zijn aangescherpt. Het budget is bedoeld om mensen aan te sporen om aan de slag te gaan met hun professionele ontwikkeling. Cursussen voor hobby of andere privé doeleinden zijn niet toegestaan. De cursussen moeten dienen om de positie op de arbeidsmarkt te verbeteren.

De regering heeft maatregelen genomen om misbruik en oneigenlijk gebruik tegen te gaan. Vanaf 28 februari 2023 gaan de volgende maatregelen in :

  • Er komt een begrenzing van 300 toekenningen per scholingsactiviteit van een opleider per kalenderjaar.
  • De minister van SZW kan opleidingen én opleiders voortaan, bij misbruik, uitsluiten van STAP.
  • Opleiders worden vooraf actief geïnformeerd over de voorwaarden voor het STAP-budget en moeten verklaren dat de door hen opgevoerde scholingsactiviteiten voldoen aan de voorwaarden van STAP.
  • Opleiders die snoepreisjes of cadeaus aanbieden ( ja, ja, dit gebeurde echt ) om mensen te overtuigen om voor hen te kiezen worden gevraagd deze activiteiten te staken. Zo niet dan wordt de opleiding uit het scholingsregister verwijderd.
  • Na iedere aanvraagperiode worden de gekozen scholingsactiviteiten, het aantal subsidies en het totale subsidiebedrag per scholingsactiviteit openbaar gemaakt.
  • De definitie van “lesmateriaal” wordt vervangen door “literatuur of middelen”. Daarmee kunnen alleen literatuur en veiligheidsmateriaal gesubsidieerd worden.
  • Per 1 mei 2023 wordt de scholingsdefinitie aangescherpt. Alleen scholing met een vooraf vastgesteld programma, waaraan een docent is verbonden en waarbij de opgedane kennis (of vaardigheden) worden getoetst, komen dan nog voor STAP-budget in aanmerking.

Aanvragen STAP-budget

Het aanvragen van het STAP-budget kunt u doen via de website van het UWV https://www.stapuwv.nl

Op die website vindt u verder informatie of u in aanmerking komt voor het budget, of uw scholing in aanmerking komt en hoe u het STAP-budget aan kunt vragen. Het STAP-budget is maximaal €1000,- per jaar. Kost uw studie meer dan moet u de rest zelf betalen. Het UWV keert het budget rechtstreeks uit aan de opleider, u ontvangt dus geen geld.

Nog even ter herhaling: Wilt u in aanmerking komen voor het STAP-budget? Wees er snel bij want het budget is beperkt. De volgende aanvraagperiode start op dinsdag 28 februari 2023 om 10.00 uur. Houd uw DigiD bij de hand.

auteur: Hans Nientied RB    bron: rijksoverheid en UWV.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *