Verlenging coronasteun bedrijfsleven

Het kabinet heeft in verband met de aangescherpte coronamaatregelen de tweede kamer geïnformeerd dat zij bedrijven die getroffen worden door de weer opgelegde coronamaatregelen ook in het eerste kwartaal van 2022 financieel zullen ondersteunen. Onder andere de volgende ondersteuningsmaatregelen worden weer verlengd; Uitstel van betaling van belastingen Het bijzonder belastinguitstel voor ondernemers is verlengd tot …

Het ordenen van de administratie

Dit artikel bevat tips voor de ondernemer die zelf zijn administratie alvast wil ordenen . Wat verstaan we eigenlijk onder de administratie ? Het betreft alle papieren en digitale gegevens van de onderneming . Niet alleen de boekhoudkundige gegevens zoals bankafschriften , kassabonnetjes , kopieën van verzonden en ontvangen facturen, kasboek , voorraadlijsten enz. moeten …

Chauffeurs Uber in loondienst

Geen ZZP maar loondienst . Chauffeurs die zich via de Uber app met het platform Uber hebben verbonden en via deze app passagiers vervoeren , vallen volgens de vakbond FNV en nu door de uitspraak van de rechter onder de cao taxivervoer . Arbeidsovereenkomst De rechtsverhouding tussen Uber en de chauffeurs voldoet aan alle kenmerken …

Geen omzet maar wel BTW-aangifte

Als je btw-plichtig ondernemer bent moet je altijd aangifte omzetbelasting doen. Of je btw-plichtig bent voor de omzetbelasting wordt door de belastingdienst beoordeeld als je je aanmeld als ondernemer bij de Kamer van Koophandel .Na inschrijving in het handelsregister ontvang je van de belastingdienst een brief waarin staat of je ondernemer bent voor de omzetbelasting …

Einde steunpakket voor ondernemers

Voordelen steunpakket Het kabinet ving met het steunpakket de tijdelijke klap door corona op door hulp te bieden aan ondernemers , bedrijven en werknemers . Het kabinet zag het coronavirus niet als een regulier ondernemersrisico wat door ondernemers zelf gedragen moest worden en schoot te hulp .Ten eerste werd de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid ( …

Na echtscheiding belastingaangifte doen .

Stel u bent in de loop van het jaar gescheiden en moet aangifte inkomstenbelasting doen . Doet u dit dan samen met uw ex partner of kan ieder het apart doen ? Laat ik bij het begin beginnen : Wanneer bent u fiscaal partner voor de inkomstenbelasting Als u getrouwd of geregistreerd partner bent of …

Fiscale aftrek scholingsuitgaven vervalt .

De fiscale studieaftrek vervalt per 1 januari 2022 . Volg je een opleiding die gericht is op je huidige of toekomstige baan , dan kun je in 2021 nog gebruik maken van de scholingsaftrek . Opleidingskosten tussen de €250,- en €15.000,- zijn aftrekbaar in de inkomstenbelasting , als je aan de vereisten voldoet .   …

Handen schudden niet nodig .

Het coronavirus is nog niet onder controle , maar de mondkapjesplicht is gelukkig wel bijna uit onze samenleving verdwenen . Helaas weten we nog steeds niet of gevaccineerde mensen het virus nog mee kunnen dragen , en zo anderen alsnog kunnen besmetten .Natuurlijk houden we voldoende afstand en blijven we thuis bij klachten , ook …

Track & trace bij de belastingdienst

Stukken raken zoek . De belastingdienst onderzoekt momenteel of het mogelijk is om een soort track & trace systeem in te voeren , zodat stukken die naar de belastingdienst worden gestuurd gevolgd kunnen worden . De impact bij burgers , bedrijven en intermediairs wanneer een poststuk zoekraakt of vertraagd is kan groot zijn . Het …