Voorjaarsnota 2022

De Voorjaarsnota bevat een bijwerking van de begroting van 2022, en de plannen voor 2023 en verder. Het kabinet bracht op 20 mei 2022 de Voorjaarsnota uit. Om het begrotingstekort terug te dwingen zijn een aantal maatregelen voorgesteld, kortom het kabinet moet bezuinigen. Dit bezuinigen zal uitdraaien op het verhogen van allerlei belastingen en het …

Belastingwijzigingen per 1 januari 2022

Thuiswerkkosten Per 1 januari 2022 mag de werkgever een onbelaste thuiswerkvergoeding geven van €2,- per dag. Dit bedrag is gebaseerd op een berekening van het Nibud voor de door een werknemer gemaakte kosten voor het thuiswerken zoals bijvoorbeeld het bakkie koffie of de kosten van extra verwarming van de woning. Werkgever en werknemer kunnen van …

Verlenging coronasteun bedrijfsleven

Het kabinet heeft in verband met de aangescherpte coronamaatregelen de tweede kamer geïnformeerd dat zij bedrijven die getroffen worden door de weer opgelegde coronamaatregelen ook in het eerste kwartaal van 2022 financieel zullen ondersteunen. Onder andere de volgende ondersteuningsmaatregelen worden weer verlengd; Uitstel van betaling van belastingen Het bijzonder belastinguitstel voor ondernemers is verlengd tot …

Het ordenen van de administratie

Dit artikel bevat tips voor de ondernemer die zelf zijn administratie alvast wil ordenen . Wat verstaan we eigenlijk onder de administratie ? Het betreft alle papieren en digitale gegevens van de onderneming . Niet alleen de boekhoudkundige gegevens zoals bankafschriften , kassabonnetjes , kopieën van verzonden en ontvangen facturen, kasboek , voorraadlijsten enz. moeten …

Chauffeurs Uber in loondienst

Geen ZZP maar loondienst . Chauffeurs die zich via de Uber app met het platform Uber hebben verbonden en via deze app passagiers vervoeren , vallen volgens de vakbond FNV en nu door de uitspraak van de rechter onder de cao taxivervoer . Arbeidsovereenkomst De rechtsverhouding tussen Uber en de chauffeurs voldoet aan alle kenmerken …

Geen omzet maar wel BTW-aangifte

Als je btw-plichtig ondernemer bent moet je altijd aangifte omzetbelasting doen. Of je btw-plichtig bent voor de omzetbelasting wordt door de belastingdienst beoordeeld als je je aanmeld als ondernemer bij de Kamer van Koophandel .Na inschrijving in het handelsregister ontvang je van de belastingdienst een brief waarin staat of je ondernemer bent voor de omzetbelasting …

Einde steunpakket voor ondernemers

Voordelen steunpakket Het kabinet ving met het steunpakket de tijdelijke klap door corona op door hulp te bieden aan ondernemers , bedrijven en werknemers . Het kabinet zag het coronavirus niet als een regulier ondernemersrisico wat door ondernemers zelf gedragen moest worden en schoot te hulp .Ten eerste werd de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid ( …